top of page

武漢漢江商住綜合發展(2020)

WechatIMG6832.jpeg

佛山仟輝廣場(2017)

nanjing da ma lu

南京下關大馬路(2016)

譽山社區購物中心(2015)

廣州生物島(2015)

6.jpg

上海徐涇地鐵車廠(2015)

bottom of page